Digitális Református Énekeskönyv

9. Dicsérlek téged, Úr Isten

zsolt-009.jpg

Az ének szövege

 1. Dicsérlek téged, Úr Isten, / És áldlak teljes szívemben,
  És a te csudatételidet, / Hirdetem jótéteményidet.
 2. Tebenned, Uram, vigadok, / Nagy örömömben tombolok,
  És a te felséges nevednek / Szép dicséreteket éneklek.
 3. Mert az én ellenségimet / Veréd, megtérítéd őket,
  Kik rettegvén, hátra esének, / Szent színed elől elveszének.
 4. Én ügyemet megtekintéd, / És kegyelmesen felvevéd;
  Ülvén a törvénytevő székben, / Megmentél igaz ítéletben.
 5. A pogányokat megfeddéd, / A gonoszokat elvesztéd;
  Semmivé tőd az ő nevüket, / Teljességgel eltörléd őket.
 6. Törvényed te szent mértéked: / Előhívod a te néped,
  És igazsággal mindeneket, / Megítélsz minden nemzeteket.
 7. Te a szegénynek oltalma, / Őrzője vagy és jutalma,
  Aki szükségnek idejében / Hozzád óhajt könyörgésében.
 8. Azért bíznak csak tebenned, / Akik ismerik szent neved;
  Kik tőled várnak segítséget, / Úr Isten, nem hagyod el őket.
 9. Énekeljetek az Úrnak, / A Sion hegyén lakónak!
  Sokságát cselekedetinek / Hirdessétek el minden népnek.
 10. Aki nyilván megkeresi / Az igaz vért, nem felejti,
  A szegény népet ő nem hagyja, / Akiknek kiáltását hallja.
 11. Én Uram és én Istenem, / Tekintsed meg nagy ínségem:
  Életemet a gonosz gyötri; / A halál kapuiból végy ki!
 12. Dicsérhesselek nagy vígan / A Sionnak kapuiban;
  Hadd örvendezzek én szívemben, / Hogy engem megtartál kegyesen.
 13. Kelj fel, Uram, és légy jelen, / Hogy ember erőt ne vegyen;
  A pogányokat hívd elődbe, / Ítéld meg erős törvényedbe’!
 14. Szívükben, Uram, rettentsd meg, / Hogy magukat gondolják meg,
  És ismerjék a pogány népek, / Hogy ők is halandó emberek.

szöveg: C. Marot | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: G. Franc, Lyon, 1547

Kiemelt versek: 1., 6–8., 11–12.

Meghallgatható dallama vagy orgonafeldolgozásban

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés