Digitális Református Énekeskönyv

167. Siess, nagy Úr Isten, én segítségemre

zsolt_167.jpg

Az ének szövege

 1. Siess, nagy Úr Isten, én segítségemre,
  És legyél figyelmes az én beszédemre,
  Emlékezzél reá szent ígéretedre.
  Hajtsad füleidet én könyörgésemre.
 2. Hitből, tiszta szívből azért arra kérlek:
  Engedd, szent igédből hogy ismerhesselek,
  Teljes életemben hogy dicsérhesselek;
  Minden dolgaimban téged nézhesselek.
 3. Az én életemet tartsd meg szent nevedért,
  A te szent Fiadnak kedves szerelméért;
  Nagy hálákat adok tenéked ezekért,
  Ha meghallgatsz, Uram, engem jóvoltodért.
 4. Szent Fiad vállára raktad bűneimet,
  Ördög rabságából megváltál engemet,
  Érette fiaddá fogadtál engemet,
  Örökössé tettél mint édes gyermeket.
 5. Tied legyen, Isten, mindenben dicsőség
  A te szent Fiaddal, és minden tisztesség,
  Szentlélek Istennel egyenlő felségben,
  A Szentháromságban mindörökké. Ámen

Zsolt 70

szöveg: Barát I., Komjáti, 1574 | dallam: Kolozsvár, 1744 (Irgalmazz, Úr Isten)

Az ugyancsak a 70. zsoltárból táplálkozó, Uram Isten siess - kezdetű fohászkodásunk mélységéből indul, de Krisztus áldozatában bízva és azt megvallva a Szentháromság dicséretének magasságába emelkedik az egykori kolozsvári városbíró zsoltáréneke. Az eddigi 11 versszakból - néhány szövegigazítást is téve - most ötöt választottunk ki, dallamául pedig a sokkal ismertebb Irgalmazz énnékem "nótáját" választottuk - bízva abban, hogy így gyakrabban és szívesebben énekeljük majd.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés