Digitális Református Énekeskönyv

166. Áldj meg minket, Úr Isten, a te jóvoltodból

Zsolt_166_áldj.jpg

Az ének szövege

 1. Áldj meg minket, Úr Isten, a te jóvoltodból,
  Világosíts meg minket irgalmasságodból
  Lelked ajándékával, orcád világával,
  Hogy éltünkben e földön járjunk igazsággal!
 2. Engedd meg ezt minekünk, kegyelmes Istenünk,
  Hogy mindnyájan tégedet igazán ismerjünk,
  Hagyj a kishitűekkel együtt örvendeznünk,
  Mikor megítélsz, Uram, kegyelmezz meg nékünk!
 3. Ne tántorodjunk mi el soha, Uram, tőled,
  Ne kételkedhessünk is többé már felőled,
  Nyughassék meg mi lelkünk igaz hittel benned,
  Vallhassunk mindenekben Urunknak csak téged.
 4. No, azért dicsérjük most felszóval az Urat,
  Mert lám, csak ő viseli mindenütt gondunkat,
  Uram, a te nevedben áldd meg szolgáidat,
  Ezért mindnyájan mi is dicsérjük Fiadat.

Zsolt 67

szöveg: J. Lubeczyk, 1558 | fordítás: Balassi B., 1584 előtt | dallam: Krakkó, 1558

Meghallgatható szólóénekként

"Legyen kegyelmes hozzánk az Isten, áldjon meg bennünket, és ragyogtassa ránk orcáját! Ismerjék meg utadat a földön, szabadításodat a népek között! Magasztaljanak a népek, ó, Isten, magasztaljon minden nép! Örüljenek, ujjongjanak a nemzetek, mert pártatlanul ítéled a népeket, és vezeted a nemzeteket a földön. Magasztaljanak a népek, ó, Isten, magasztaljon minden nép! Meghozta termését a föld, megáld bennünket Istenünk, az Isten. Megáld bennünket az Isten, féljék őt mindenütt a földön!"
A 67. bibliai zsoltár fent idézett verseit Balassi Bálint egy 1558-ban Krakkóban megjelent lengyel zsoltároskönyv alapján verselte meg. Énekeskönyvünkbe egyszerűbb ritmussal és kissé igazított szöveggel vettük fel, eredeti formában itt hallható.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Kíséret

Letöltés