Digitális Református Énekeskönyv

164. Atya Úr Isten, könyörülj rajtam te nagy jóvoltodért

Zsolt_164_Atya.jpg

Az ének szövege

 1. Atya Úr Isten, könyörülj rajtam te nagy jóvoltodért,
  Sok bűneimet bocsásd meg nékem irgalmasságodért;
  Ne hagyj, Úr Isten, kérlek, elvesznem, a te szent nevedért.
 2. Anyám, mikoron az ő méhében engemet fogada,
  Nagy siralommal és fájdalommal e világra hoza:
  Bűnben fogada, róla reám is a bűn elárada.
 3. Nincs hová lennem, nincs hová hajtsam elveszett fejemet,
  Féli, rettegi elbúsult lelkem igaz Istenemet:
  Vajon mikoron mossa el rólam az én bűneimet?
 4. Ím, teelőtted feltárom, Uram, az én bűneimet:
  Lássad te magad, irgalmas Atyám, halálos sebemet;
  Kössed be nékem orvosságoddal keserves szívemet!
 5. Mely igen tiszta lennék, Úr Isten, ha megmosogatnál,
  Bizony, a napnál, holdnál, csillagnál, szebb lennék a hónál;
  Senki fehérebb nálam nem lenne, ha megtisztítanál.
 6. Hallgasd meg azért fohászkodását a te híveidnek,
  Kik most énvelem sírván-óhajtván, együtt könyörögnek:
  Hatalmat venni ne hagyj mirajtunk a mi bűneinknek.

Zsolt 51

szöveg: Hartyáni I., Debren, 1560 | dallam: Kolozsvár, 1744 (Ne hagyj elesnem)

Meghallgatható szólóénekként

Eredeti szövegének bevezető verse így kezdődik: Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala. Szerzője a versfők szerint Hartyáni Imre, akiről Balassi Bálint végrendeletében mint „inasá”-ról emlékezik meg. Az ének magának Balassinak sem válnék szégyenére: mélységes áhitat, őszinte és igaz érzés járja át az 51. bibliai zsoltár alapján született parafrázist - írja Csomasz Tóth Kálmán.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés