Digitális Református Énekeskönyv

163. Ne szállj perbe énvelem

zsolt_163.jpg

Az ének szövege

 1. Ne szállj perbe énvelem, / Ó, én édes Istenem!
  Mert meg nem igazul teelőtted lelkem,
  Kárhozatra kell mennem.
 2. Mert én anyám méhében / Fogantattam vétekben,
  E világra lettem eredendő bűnben,
  Kárhozatos esetben.
 3. Néked bűnöm megvallom, / Mert én azzal tartozom;
  Te bocsáthatod meg, bizonnyal jól tudom:
  Segítségedet várom.
 4. Bűneimnek tőréből, / Az ördögnek kezéből,
  Ments ki megérdemlett nagy veszedelmemből:
  Tekints reám az égből!
 5. Szent Fiad haláláért, / Keserves nagy kínjáért,
  Áldott szent vérének el-kifolyásáért:
  Kegyelmezz meg mindezért!
 6. Az ő tisztaságáért / És ártatlanságáért,
  Szent kezein való sebeknek helyéért,
  Töviskoronájáért!
 7. Én fertelmességemet / És oly nagy sok vétkemet,
  Mikkel megfertőztem undokul lelkemet,
  Rútítottam testemet:
 8. Bocsásd meg, ó, Úr Isten! / Ó, áldott Atya Isten!
  Kegyelemmel teljes, irgalmas jó Isten!
  Nagy türelmű szent Isten!
 9. A te áldott Szentlelked, / Kérlek, tőlem el ne vedd,
  Sőt, újítsd meg bennem, hogy dicsérjem neved,
  Szolgálhassak tenéked.
 10. Reád bíztam magamat, / Te viseljed gondomat,
  Igazgasd jó útra az én lábaimat
  És minden szándékimat.
 11. Vigasztald meg szívemet, / Búban epedt lelkemet;
  Ne hányd szemeimre undok vétkeimet
  És cselekedetimet.
 12. Csak tégedet dicsérlek, / Míg e világon élek,
  Mert tudom, nyugalmat csak tenálad lelek,
  Mikor innét kikelek.
 13. Mindörökké áldassál / És felmagasztaltassál,
  Áldott Atya Isten, a te szent Fiaddal,
  Szentlélek áldásával!

Zsolt 51

szöveg: Kanizsai Pálfi J., Várad, 1654 | dallam: Kolozsvár, 1744

Meghallgatható gyülekezeti énekként

Legismertebb bűnbánati énekeink egyike az 51. zsoltár verses feldolgozása. Csomasz Tóth Kálmán szavaival "személyes érzés mélysége és forrósága lüktet benne", ereszkedő sorokból építkező dallama pedig a 16. századi dallamalakítás egyik legérzékletesebb példája. Bővebb ismertető

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés