Digitális Református Énekeskönyv

161. Erős várunk nekünk az Isten

zsolt_161.jpg

Az ének szövege

 1. Erős várunk nekünk az Isten, / És fegyverünk ellenség ellen. / Megszabadít veszedelemtől, / Kik ránk törnek most minden felől.
  Mi régi ellenségünk / Háborog velünk / Erős fegyverrel, / És sok csalárdsággal, / És minden nagy hatalmassággal.
 2. Nincsen nékünk semmi hatalmunk, / Mellyel néki ellene álljunk. / Viaskodik az Úr érettünk, / Kit az Isten küldött el nékünk.
  Ha kérded, ki légyen az? / Jézus Krisztus az, / Seregek Ura, / Kinél nincs több Isten, / Annál vagyon a győzedelem.
 3. Ha e világ mind ördög volna, / És elnyelni minket akarna, / Mégis tőle semmit ne féljünk, / Csak Krisztus oltalmában higgyünk,
  Hát ő csak dühösködjék, / És fenekedjék, / E világ ura, / Nincs rajtunk hatalma, / Urunk Krisztus őt már megbírta.
 4. Megáll az Istennek igéje, / És nem állhat senki ellene, / A nagy Isten vagyon mivélünk, / És Szentlelke lakozik bennünk.
  Ha a mi testünk elvész, / Vagyonunk sem lész, / Nevünk, s életünk, / És minden gyermekünk, / A mennyország megmarad nékünk.

Zsolt 46

szöveg: M. Luther, 1526/28 | fordítás: Debrecen, 1560 | dallam: M. Luther, 1529 | másik változat: 591

Luther – a 46. bibliai zsoltár alapján kiformálódott – Ein feste Burg korálja kétségkívül a reformáció emblematikus éneke. A korál ma ismert és énekelt formája későbbi, egyszerűsödött ritmusú változat. A német evangélikus énekeskönyv mintájára most közzétesszük a eredetit is, tartalmához illően a „Zsoltárdicséretek” között. A dallam eredeti, izgalmas, aszimmetrikus ritmikája igazi kihívást és izgalmas feladatot jelenthet a fiatal korosztálynak. Hallgassuk meg, hogyan szól ez Wittenbergben egy reformáció napi istentisztelet kezdő énekeként!

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Kíséret 1

Letöltés

Kíséret 2

Letöltés