Digitális Református Énekeskönyv

159. Ne zúgolódj, ha látod a hitetlent

zsolt_159.jpg

Az ének szövege

  1. Ne zúgolódj, ha látod a hitetlent, / Ne kövessed, mit a hamis ember tett, / Csalárdkodott, az Istentől messze ment, / Te csak bízzál, és várjad az Úr Istent.
  2. Igen hamar mert mindazok elvesznek, / Kik a földön hamisan cselekszenek, / Mint a széna a mezőn, elszáradnak, / Ahogyan a falevelek, elhullnak.
  3. Gyönyörködjél te csak az egy Istenben, / És megadja kívánságát szívednek, / Benne bízzál, tartsad gondviselődnek, / Így ő lesz majd pártolója ügyednek.
  4. Az igazakat az Isten szereti, / Ezért őket soha el nem felejti, / Hanem őket mindörökké megőrzi, / A hitetleneket pedig elveszti.
  5. Ó, keresztyén, te az Úr Istent várjad, / Lábadat az ő útjain megtartsad, / Hogy Istennek segítségét meglássad, / És magadat ő kezébe ajánljad.
  6. A gonoszokat az Isten megrontja, / Az igazakat pedig ő megtartja, / Nyomorúságából megszabadítja, / Minden jóval őket örökké áldja.

Zsolt 37

szöveg: Sztárai M., Komjáti, 1574 | dallam: Debrecen, 1774 (Drága dolog az Úr Istent dicsérni)

"Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit! " A 37. bibliai zsoltár versbe foglalt formája a reformáció korából.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés