Digitális Református Énekeskönyv

317. Új világosság jelenék

Az ének szövege

 1. Új világosság jelenék, / Ó tévelygés csendesedék;
  Isten Igéje jelenék, / Újonnan nékünk adaték.
 2. Evangélium erejét, / Krisztust, áldott szent Igéjét,
  Atya Isten nagy jó kedvét, / Megmutatá ő kegyelmét.
 3. Kit sok száz esztendeiglen / Eltitkolt volt Atya Isten,
  Mint megmondá jövendölvén / Ámos próféta könyvében.
 4. Ezt a mi hitetlenségünk / És nagy telhetetlenségünk,
  Érdemlette tévelygésünk, / Emberbeli reménységünk.
 5. Igaz az Isten Igéje, / Kivel él ember elméje,
  Kinek megmarad ereje, / És el nem vész ő reménye.
 6. Kérünk, Úr Isten, tégedet, / Erősítsd meg híveidet,
  Hogy vehessük szent Igédet, / És vallhassuk te hitedet.
 7. Mert csak te vagy bizodalmunk, / Ördög ellen nagy gyámolunk,
  Testünk ellen diadalmunk, / E világ ellen oltalmunk.
 8. Dicsőség légyen Atyának / És egyetlenegy Fiának,
  Ezeknek Ajándékának; / A dicső Szentháromságnak.

Adventi himnusz, a protestáns graduálok nyitótétele
szöveg: Batthyány–Óvári–Ráday-graduál, 17. század eleje | dallam: Kolozsvár, 1744

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés